STED:
Tema Morsmål-konferansen arrangeres på Clarion Hotel Bergen Airport.

Konferansen arrangeres av NAFO i samarbeid med Bergen kommune. 


MÅLGRUPPE:
Hovedmålgruppen for konferansen er tospråklige lærere, morsmålslærere, tospråklige barnehagelærere og assistenter.

Andre som er involvert i særskilt språkopplæring i skolen og flerspråklig arbeid i barnehagen, er også velkommen til å delta på konferansen.


FAGLIG FOKUS:
Årets konferanse vil bl.a. fokusere på matematikk, naturfag i skolen og flerspråklighet og mangfold i den nye rammeplanen for

barnehagen. Det blir både plenumsforedrag, parallelle sesjoner og språkvise samlinger.


PRIS:
Det vil bli en konferanseavgift på kr. 1000,- for å delta på begge dager, med middag og overnatting. Det vil koste kr. 600,- for å delta på de to dagene, uten middag og overnatting.

 

VI SER FRAM TIL Å MØTE DERE I BERGEN I OKTOBER!

            

 

Programmet den 27. oktober vil bli en kombinasjon av parallelle sesjoner og språkvise samlinger.


OM VALG AV PARALLELLE SESJONER

Når du skal krysse av hvilke sesjoner du ønsker å være med på, kan du enten velge to sesjoner som varer en time hver

eller en sesjon som varer hele formiddagen:

Disse sesjonene varer en time: 1, 2, 4, 5 og 6.

Disse sesjonene varer hele formiddagen: 3 og 7.

 

OM VALG AV SPRÅKSAMLINGER

Etter lunsj velger dere hvilken språksamling dere ønsker å delta på. Vi har samlinger på 11 av Tema Morsmåls språk.

Vi har også en samling som vil foregå på norsk, for de deltakerne som ikke snakker noen av de 11 språkene.