NAFO har gleden av å invitere til den 5. Tema Morsmål-konferansen 24. - 25. november. Et hovedtema på årets konferanse vil være livssynsmangfold i barnehage og skole. Vi ser fram til to dager med inspirerende foredrag og faglige diskusjoner. Vi ønsker at konferansen skal gi muligheter for å styrke nettverk mellom tospråklige lærere, barnehagelærere og assistenter i barnehager og skoler.

Tid

24. – 25. november 2016

Sted

Quality Airport Hotel Stavanger - Hotellet ligger ved Sola flyplass

Målgruppe

Tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen og tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehagen. Deltagerne som skal delta begge dager må ha et av følgende morsmål: Arabisk, dari, kurdisk-sorani, litauisk, persisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai eller tigrinja.

Det vil være mulig å kun delta på dag 1 også for andre språkgrupper, se pris for dette under.

Alle deltakere som ikke bor i Stavanger og Sandnes-regionen vil få overnatting på Quality Airport Hotel.

De som deltar begge dager får tilbud om å delta på festmiddag den første dagen.

Pris

Konferansen er gratis for de som deltar begge dager. Deltagerne må selv dekke reiseutgifter. De som kun ønsker å delta på dag 1 må betale kr.515,- til hotellet.

Påmeldingsfrist

Torsdag 4. november. Påmeldingen er bindende: Avmelding etter 4. november innebærer en egenandel på 1000,-.

Bekreftelse

Deltakerne vil få en epost med bekreftelse om at de har fått plass på konferansen.

Program

Trykk her for å lese og skrive ut programmet for konferansens første dag.

 

Program for 24. november

10:00 - 10:15     

Velkommen

Sunil Loona, prosjektleder og seniorrådgiver på NAFO
10:15 - 11:00

Lærende samtaler i barnehage og skole

Beate Børresen, dosent på Høgskolen i Oslo og Akershus
11:00 - 11:15 Pause
11:15 - 12:00

Gode opplegg for arbeid med religion, livssyn og etikk i barnehage og skole

Beate Børresen, dosent på Høgskolen i Oslo og Akershus        
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:30

Om tospråklige eventyr på dari-norsk og pashto-norsk

Elever fra Brumunddal ungdomsskole og deltagere fra Ringsaker voksenpedagogisk senter
13:30 - 14:15

Glimt fra et flerspråklig klasserom - om bruk av ressurser på Tema Morsmål

Tone Evensen, lektor på Ringsaker voksenpedagogisk senter
14:15 - 14:45 Pause
14:45 - 15:45

Arbeid med dokumentasjon og kartlegging av språkferdigheter og fagkunnskaper i barnehage og skole

Nina Allum, leder og Saad Al-Egly og Agata Jetz, lærere ved Tospråklig Avdeling i Porsgrunn kommune
15:45 - 16:00     

Kahoot - en digital quiz om morsmål og flerspråklighet

19:00                 

Middag

 

Program for 25.november

Trykk på en av språkkonferansene for å se programmet for konferansens andre dag.

ARABISK

DARI OG PERSISK

KURDISK SORANI

LITAUISK

 

POLSK

RUSSISK

SOMALI

TAMIL

THAI TIGRINJA  

Påmeldingsskjema