Program

Pindena mediabank Media ID 155

Målgruppe: NAFOs fokusskoler og andre samarbeidspartnere i videregående og grunnskole for voksne

Tid: 13. november

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Athene 1 og 2, Pilestredet 46

 

Arrangementet er gratis

Program
Tid Program
8.30 – 9.00 Registrering og kaffe
9.00 - 9.45 Nytt fra NAFO
  • Fleksibel opplæring
  • Skolekassa
  • Språkløyper - kompetanseutviklingskurs om nyankomne elever
  • Tema morsmål
  • Forskriftsendring i norskfaget
9.45 - 10.00 Pause
10.00 -11.00 Ungdom på flukt og i krise - Stress- og traumereaksjoner, tiltak i skolen

v/Sunil Loona, NAFO

11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.00 Gruppediskusjoner og spørsmål i plenum til forelesningen til Sunil Loona
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Sharing & caring: Læring i et inkluderende fellesskap

v/ Tarjei Birkeland og Kari Hertzberg, lærere i innføringstilbudet på Bleiker vgs, Asker

14.00 - 14.15 Pause
14.15 - 15.00 Hva skjer i fagfornyelsen nå? - om arbeidet med nye læreplaner

v/ Bente Heian, Utdanningsdirektoratet.

15.00 - 15.15 Pause
15.15 - 16.00 Forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring

Avslutningsvis åpnes det for spørsmål fra salen.

v/ Yngvild Ziener Nilsen, Kompetanse Norge